Disclaimer

Disclaimer
Deze pagina dient als disclaimer om AIRCO PLUS te beschermen tegen elke wettelijke vervolging ten gevolge van de beschikbaarstelling van deze website. Met betrekking tot het gebruik van deze website gelden de onderstaande voorwaarden.

Inhoud
Alle informatie op deze website wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van deze website de grootste zorg wordt besteed, kan AIRCO PLUS geen garantie geven dat de volledigheid, de aard en de inhoud van de informatie juist zijn. Voordat u op de verstrekte informatie afgaat, dient deze op andere wijze bevestigd te zijn. Tarifaire informatie kan zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden.

Aansprakelijkheid
AIRCO PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect, die de gebruikers van deze website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie op de website. AIRCO PLUS draagt bovendien geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan deze website, en aanvaardt dientengevolge geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van informatie op dergelijke websites.

Copyright
Deze website is het intellectueel eigendom van AIRCO PLUS.

Wijziging van de voorwaarden
AIRCO PLUS behoudt zich het recht voor om de bovenstaande voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.